НовостиВигравай Renault на спекотний WEEKEND від "Атлант-М Юг"!

Вигравай Renault на спекотний WEEKEND від "Атлант-М Юг"!

11:55, 8 мая 2018 г.

Вигравай Renault на спекотний WEEKEND від "Атлант-М Юг"! Деталі за телефоном: 096-766-1-766

Условия использования

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА (надалі – «Правила») «Офіційні правила участі в рекламній акції під умовною назвою «Renault на уік-енд» (надалі – «Акція»)

1.Терміни та загальні положення Правил:

1.1. «Акція» - рекламна акція під назвою «Renault на уік-енд», що проводиться Товариством з обмеженою відповідальністю «Атлант-М Юг» (надалі – «Організатор»), з метою залучення уваги потенційних споживачів до наступної моделі автомобіля Організатора: Renault Megane (надалі - Продукція), формування інтересу та споживчого попиту на Продукцію, формування обізнаності споживачів про Продукцію, збільшення обсягів продажу Продукції.

1.2. «Місця проведення Акції»: офіційний дилерський центр «Атлант-М Юг», що знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 185/1

1.3. «Строк проведення Акції» з 10:00 годин 08 травня по 12:00 годин 6 червня 2018 року включно (надалі – «Строк проведення Акції» або «Тривалість Акції», або «Період проведення Акції»).

1.4. «Акційна Продукція» – автомобіль Renault Megane, що реалізується в Місцях проведення Акції.

1.5. «Заохочення» - автомобіль Renault Megane, що видається Отримувачу в обмежене користування строком з 14:00 08.06.18 по 10:00 11.06.18.

1.6. «Отримувач» - Учасник Акції, що виконав умови Акції з метою отримання Заохочення та був визначений згідно п.п. 4.3 – 4.6 Правил. Організатор Акції має право скасувати проведення Акції або змінити ці Правила протягом Періоду проведення Акції, попередивши про це Учасників шляхом публікації повідомлення про скасування Акції або зміни Правил на Інтернет-сайті Акції - https://www.facebook.com/AtlantMUg (далі і раніше по тексту цих Правил – «Сайт» або «Інтернет-сайт»). Вказані Правила та додатки до них будуть розміщені для публічного доступу на офіційній соціальній сторінці https://www.facebook.com/AtlantMUg.

2. Відомості про Організатора

2.1. Відомості про Організатора Акції:

2.1.1. Організатором Акції є ТОВ «Атлант-М Юг».

2.1.2. Реквізити: Адреса місцезнаходження: 61009, м. Харків, пр. Гагаріна 185/1, код ЄДРПОУ 37459539

3. Учасники Акції

3.1. В Акції можуть брати участь фізичні особи, дієздатні громадяни України, що пройшли тест-драйв Акційної продукції в ТОВ «Атлант-М Юг» в строк проведення акції та вказали свою електронну пошту та номер мобільного або стаціонарного телефону для подальшого зв’язку,та підписалися на сторінку в соціальній мережі за посиланням https://www.facebook.com/AtlantMUg. яким на момент участі в Акції виповнилося 18 років (далі – «Учасник/Учасники») та має водійський стаж не менше 3 років.

4. Заохочення Акції. Порядок отримання Заохочення

4.1. Отримувачем Заохочення може стати будь-який Учасник, який виконав умови, зазначені у розділі 3 цих Правил протягом Періоду проведення Акції.

4.2. Визначення Учасника Акції, що отримує право одержати Заохочення (отримувача Заохочення Акції), здійснюється Організатором Акції, серед Учасників Акції, що відповідають умовам Акції в період з 08.05.2018 до 06.06.2018. Визначення переможця відбудеться 06.06.2018 о 13:00 за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 185/1.

4.3. Визначення Отримувача Заохочення серед Учасників проводиться методом випадкового вибору за допомогою ресурсу random.org у присутності комісії, що складається із юриста та представників Організатора Акції. Під час визначення Отримувача Заохочення 1 головний претендент та 2 додаткових претендента на отримання Заохочення. За результатами визначення отримувачів Заохочення складається протокол, в якому фіксуються відомості щодо головних претендентів Акції на Заохочення та додаткових претендентів на отримання Заохочення.

4.4. Протягом 1 (одного) робочого дня з дати визначення Отримувачів Заохочення, на Інтернет-сайті Акції будуть розміщені данні про переможців Отримувачів Заохочення Акції.

4.5. Протягом 1 (одного) робочого дня з дати визначення отримувача Заохочення Акції Виконавець зв’язується з головним претендентом за номером мобільного або стаціонарного телефону, який було вказано при проходженні тест-драйву Акційної Продукції.

4.6. Якщо протягом 1 (одного) робочих днів з дати визначення отримувача Заохочення Акції з ним не вдалося зв'язатися за вказаним ним під час проходження тест-драйву Акційної продукції номером мобільного або стаціонарного телефону, та/або якщо сам отримувач Заохочення Акції відмовився від надання необхідних документів, зазначених в п. 4.11 цих Правил, то вважається, що такий Претендент втратив право на одержання Заохочення і Виконавець має право визначити отримувачем Заохочення Акції наступного претендента із 2-ох додаткових претендентів із загального списку претендентів на одержання Заохочення.

4.7. Якщо отримувач Заохочення Акції з певних причин, незалежних від Виконавця/Організатора, не має можливості одержати Заохочення, то такий Отримувач не має права на отримання жодної компенсації від Виконавця/Організатора.

4.8. Заохочення вручається Отримувачу Заохочення Акції в місті та за адресою офіційного дилерського центру, де було проведено тест-драйв акційного автомобіля.

4.9. Організатор Акції не компенсує Отримувачу Заохочення Акції витрати на дорогу до місця вручення Заохочення та у зворотному напрямку та не компенсує трати пов’язані з експлуатацією автомобіля зазначені в п. 1,5 цих правил.

4.10. Під час вручення Заохочення з отримувачем Заохочення Акції підписується Акт прийому-передачі Заохочення та отримувач Заохочення передає копії документів (паспорта громадянина України (1,2,3,4 сторінки та сторінку з реєстрацією) та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру), завірені власноручним підписом отримувачем Заохочення Акції та з написом «Копія вірна».

4.11. Отримувач Заохочення несе повну відповідальність за збереження, отриманого автомобіля до моменту його повернення Організатору акції та зобов’язаний компенсувати Організатору Акції збитки, понесені ним у зв’язку з погіршенням стану автомобіля, пошкодження/втрату автомобіля.

5. Обмеження

5.1. Заміна Заохочення Акції будь-яким іншим благом не допускається.

5.2. Організатор Акції не несе відповідальності за роботу / будь-які помилки операторів зв’язку, Інтернет провайдерів, внаслідок яких Учасники Акції не були повідомлені чи були несвоєчасно повідомлені про право на отримання Заохочення Акції.

5.3. Організатор Акції не несе відповідальності щодо будь-яких суперечок стосовно права на отримання Заохочення. У будь-якому разі остаточне рішення стосовно суперечок приймає Організатор Акції і таке рішення оскарженню не підлягає.

5.4. Організатор Акції не несе відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, таких як: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на Території Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

5.5. Отримання Заохочення допускається лише Учасником Акції, що здобув право на отримання Заохочень. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Заохочення, де Заохочення або право на його отримання є предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави.

5.6. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може отримати Заохочення Акції особисто, такий Учасник не має права поступитися своїм правом третій особі.

5.7. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (зокрема й інформації щодо контактних телефонів).

5.8. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає. Результати Акції є остаточними та не підлягають перегляду.

6. Надання інформації

6.1. Для отримання Заохочення в межах цієї Акції Учасник Акції має надати Виконавцеві Акції інформацію, визначену цими Правилами. Фактом участі в цій Акції Учасник Акції підтверджує правильність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано в цих Правилах.

6.2. Організатор Акції гарантують, що під час збору та подальшого використання отриманої інформації вони будуть дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо недоторканності особистої інформації, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації та надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави й у порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.3. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує свою згоду на обробку та використання наданої ним інформації Організатором Акції з маркетинговою, рекламною метою, методами, що не порушують чинного законодавства України (зокрема Закону України «Про захист персональних даних»), надає право на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю чи інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, зокрема право публікації (і його імені та фотографії також) у ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, мережі Інтернет, інтерв'ю в ЗМІ у разі отримання Заохочень Акції, а також для надсилання інформації, повідомлень (зокрема рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом і способом використання, й таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції. Надання такої згоди також розглядається відповідно до положень статей 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

6.4. Організатор Акції залишають за собою право надати зазначену інформацію про Учасника Акції особам, задіяним у врученні Заохочення його Одержувачу.

7. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

7.1. Інформування щодо Правил і умов Акції здійснюється: - шляхом розміщення скороченої інформації щодо механіки Акції на Інтернет-сайті https://www.facebook.com/AtlantMUg.

7.2. Ці Правила можуть бути змінені й/або доповнені Організатором Акції протягом усього Періоду проведення Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їхнього оприлюднення у порядку, визначеному у п.7.1 вище, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

8. Інші умови

8.1. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Акції та свою повну й безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (зокрема й механізму, порядку та строків проведення Акції та/чи отримання Заохочення та ін.) вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання Заохочення Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

Популярные марки и модели

Kia
Kia

SportageSorentoNiro

BMW
BMW

X1X3X5

Mazda
Mazda

6CX-9CX-5

Suzuki
Suzuki

VitaraVitara SSX4

Ford
Ford

FiestaEdgeKuga

Mitsubishi
Mitsubishi

ASXOutlanderPajero Sport

Renault
Renault

DusterCapturMegane

Peugeot
Peugeot

2083083008

Skoda
Skoda

SpacebackRapidOctavia

VW
VW

PassatTiguanTouareg

Mercedes-Benz
Mercedes-Benz

SGLACLA

Toyota
Toyota

CorollaCamryRAV 4


 • Беларусь
 • Германия
 • Грузия
 • Европа
 • Латвия
 • Литва
 • Молдова
 • Польша
 • Россия
 • Словакия
 • США
 • Франция
 • Чехия
 • Эстония
Вся Украина
 • АР Крым
 • Винница
 • Днепр (Днепропетровск)
 • Донецк
 • Житомир
 • Запорожье
 • Ивано-Франковск
 • Киев
 • Киевская обл.
 • Кривой Рог
 • Кропивницкий (Кировоград)
 • Луганск
 • Луцк
 • Львов
 • Мариуполь
 • Николаев
 • Нововолынск
 • Одесса
 • Полтава
 • Ровно
 • Сумы
 • Тернополь
 • Ужгород
 • Харьков
 • Херсон
 • Хмельницкий
 • Черкассы
 • Чернигов
 • Черновцы